Påmelding EMDR Trinn 1 Oslo 3 – 5. september 2019

KURSAVGIFT:kr 8.500--, inkl. kursmateriell, lunsj, kaffe, te.

Sted:
Scandic Solli
Parkveien 68, 0202 Oslo
Telefon: 23 15 57 00.
www.scandic-hotels.no/solli

Påmelding
Send en e-post til bjaasen@roros.net
– Hvilket kurs du vil melde deg på
– Arbeidssted
– Fakturaadresse og ordrenummer/koststed/referanse
– Utdanning
– Telefonnummer

innen 19. august 2019

Kurset starter kl. 0900 den første dagen, med registrering fra kl. 0830.
Se program under.


REGLER FOR AVBESTILLING:
Avbestilling som blir gjort mindre enn en uke før kursets start vil ikke bli refundert. Avbestilling må skje skriftlig.
I tilfelle avlysning av årsaker utenfor vår kontroll vil påmeldte deltagere bli informert så raskt som mulig, og fullstendig refundering av innbetalt kursavgift vil bli foretatt.Program

EMDR Trinn 2


NB: Ta høyde for at kursdagene faktisk varer til kl. 17.30 og 17.00!

Alle tre kursdagene er organisert likt, mht tidspunkt for lunsj og avslutning.
Det vil bli kortere pauser med kaffe/te i løpet av dagen.

Den faglige strukturen er generelt teori og demonstrasjon første del av dagen og praktikum siste del av dagen. Praktikum blir i mindre grupper.

Dag 1
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering
kl. 09.00 - 12.30: Forelesning og demonstrasjon
Kl 12.30 – 13.30: Lunsj
Kl 13.30 – 17.30: Tema fortsetter Praktiske øvelser


Dag 2 –
Kl. 08.30 – 12.30: Forelesning og demonstrasjon
Kl 12.30 – 13.30: Lunsj
Kl 13.30 – 17.00: Tema fortsetter Praktiske øvelser

Dag 3 –
Kl. 08.30 – 12.30: Forelesning og demonstrasjon
Kl 12.30 – 13.30: Lunsj
Kl 13.30 – 17.00: Tema fortsetter Praktiske øvelser