Trinn 1 gir deg innføring i de grunnleggende metodene innen EMDR og gjør deltageren i stand til å anvende metodene terapeutisk. Samtidig anbefales det at en venter til etter Trinn 2 med å behandle de vanskeligste sakene, særlig med hensyn til dissosiative lidelser.

Kurset er en blanding av metodeundervisning, demonstrasjon
og praktiske øvelser.

Trinn 1 arrangeres i:


Oslo 18. – 20. september 2023

Informasjon og påmelding


Oslo 9. – 11. januar 2024
Informasjon og påmelding


Digitalt Trinn 1 vinteren 2024

Bergen våren 2021
Program EMDR Trinn 1 ved fysisk oppmøte
Digitalt kurs har en litt annen timeplan

NB: Ta høyde for at kursdagene faktisk varer til kl. 18.00 og 17.00!

Alle tre kursdagene er organisert likt, mht tidspunkt for lunsj og avslutning.
Det vil bli kortere pauser med kaffe/te i løpet av dagen.

Den faglige strukturen er generelt teori og demonstrasjon første del av dagen og praktikum siste del av dagen. Praktikum blir i mindre grupper.

Dag 1
Kl. 09.30 – 10.00 Kaffe og registrering
kl. 10.00 - 12.30: Forelesning og demonstrasjon
Kl 12.30 – 13.30: Lunsj
Kl 13.30 – 18.00: Tema fortsetter Praktiske øvelser


Dag 2 –
Kl. 08.30 – 12.30: Forelesning og demonstrasjon
Kl 12.30 – 13.30: Lunsj
Kl 13.30 – 17.00: Tema fortsetter Praktiske øvelser

Dag 3 –
Kl. 08.30 – 12.30: Forelesning og demonstrasjon
Kl 12.30 – 13.30: Lunsj
Kl 13.30 – 17.00: Tema fortsetter Praktiske øvelser
Den faglige strukturen er generelt teori og demonstrasjon før lunch, med praktikum etter lunch.
Praktikum blir i mindre grupper.

Det vil bli flere kortere pauser med kaffe/te i løpet av dagen.