Trinn 2 er tredje bolk i grunnutdanningen etter
fullført Trinn 1 og 10 timer veiledning.

Trinn 2 følger samme struktur med deling av tiden mellom
presentasjon av teori, demonstrasjoner in vivo og med video
og ikke minst praktikum i grupper.

Trinn 2 gir en videre innføring i EMDR i arbeid med stabilisering,
komplekse traumer og dissosiasjon, mer avansert metodikk for
å gi bedre prosessering i kompliserte behandlinger, arbeid med
spesifikke klientgrupper mm.

Trinn 2 arrangeres i:


Oslo 17. – 19. juni 2024
Informasjon og påmelding


Digitalt 8. – 10. oktober 2024
Informasjon og påmelding


Oslo 5. – 7. november 2024
Informasjon og påmelding

Program

EMDR Trinn 2


NB: Ta høyde for at kursdagene faktisk varer til kl. 17.30 og 17.00!

Alle tre kursdagene er organisert likt, mht tidspunkt for lunsj og avslutning.
Det vil bli kortere pauser med kaffe/te i løpet av dagen.

Den faglige strukturen er generelt teori og demonstrasjon første del av dagen og praktikum siste del av dagen. Praktikum blir i mindre grupper.

Dag 1
Kl. 09.30 – 10.00 Kaffe og registrering
kl. 10.00 - 12.30: Forelesning og demonstrasjon
Kl 12.30 – 13.30: Lunsj
Kl 13.30 – 18.00: Tema fortsetter Praktiske øvelser


Dag 2 –
Kl. 08.30 – 12.30: Forelesning og demonstrasjon
Kl 12.30 – 13.30: Lunsj
Kl 13.30 – 17.00: Tema fortsetter Praktiske øvelser

Dag 3 –
Kl. 08.30 – 12.30: Forelesning og demonstrasjon
Kl 12.30 – 13.30: Lunsj
Kl 13.30 – 17.00: Tema fortsetter Praktiske øvelser