Veiledningen som er en del av Grunnutdanningen i EMDR gies av veiledere som er godkjent av EMDR Norge.


Jeg gir veiledning både individuelt og i gruppe.

Av geografiske hensyn vil dette i praksis ofte skje som veiledningsseminarer over en hel dag.

Jeg har også mulighet til å gi veiledning per videokonferanse.

Telefon og e-post kan også brukes, men da helst i forbindelse med konsultasjon.


Ta kontakt.