Påmelding EMDR Trinn 2 Digitalt 8. - 10. oktober 2024
KURSAVGIFT: kr 8.000,-.

Se timeplan under.

Jeg bruker Zoom og Breakout Rooms. I kursets praktikum, der dere øver terapi på hverandre via PC/Mac, deles dere inn i grupper på tre, der facilitator kan gå inn i de enkelte digitale terapirommene og veilede.


Påmelding
Send en e-post til bjaasen@roros.net innen 10. september
– Hvilket kurs du vil melde deg på
– Arbeidssted
– Fakturaadresse og ordrenummer/koststed/referanse
– Utdanning
– Telefonnummer
REGLER FOR AVBESTILLING:
Avbestilling som blir gjort mindre enn en uke før kursets start vil ikke bli refundert. Avbestilling må skje skriftlig.
I tilfelle avlysning av årsaker utenfor vår kontroll vil påmeldte deltagere bli informert så raskt som mulig, og fullstendig refundering av innbetalt kursavgift vil bli foretatt.Program

Digitalt EMDR Trinn 2


NB: Ta høyde for at kursdagene faktisk varer til kl. 17.00!

Alle tre kursdagene er organisert likt, mht tidspunkt for lunsj og avslutning.
Det vil bli kortere pauser i løpet av dagen.

Den faglige strukturen er generelt teori og demonstrasjon første del av dagen og praktikum siste del av dagen. Praktikum blir i mindre grupper.

Dag 1
Kl. 08.30 - 12.30: Forelesning og demonstrasjon
Kl 12.30 – 13.30: Lunsj
Kl 13.30 – 17.00: Tema fortsetter Praktiske øvelser


Dag 2 –
Kl. 08.30 – 12.30: Forelesning og demonstrasjon
Kl 12.30 – 13.30: Lunsj
Kl 13.30 – 17.00: Tema fortsetter Praktiske øvelser

Dag 3 –
Kl. 08.30 – 12.30: Forelesning og demonstrasjon
Kl 12.30 – 13.30: Lunsj
Kl 13.30 – 17.00: Tema fortsetter Praktiske øvelser