Påmelding EMDR Trinn 1 Digitalt !! 12. – 14. januar 2021

KURSAVGIFT: kr 7.500,-.

Kurset går via zoom, med terapi via breakout rooms.




Påmelding
Send en e-post til bjaasen@roros.net
– Hvilket kurs du vil melde deg på
– Arbeidssted
– Fakturaadresse og ordrenummer/koststed/referanse
– Utdanning
– Telefonnummer

innen 18. desember 2020

Kurset starter kl. 09.00 den første dagen, med registrering fra kl. 08.30.
Se program under.


REGLER FOR AVBESTILLING:
Avbestilling som blir gjort mindre enn en uke før kursets start vil ikke bli refundert. Avbestilling må skje skriftlig.
I tilfelle avlysning av årsaker utenfor vår kontroll vil påmeldte deltagere bli informert så raskt som mulig, og fullstendig refundering av innbetalt kursavgift vil bli foretatt.



Program

EMDR Trinn 1


NB: Ta høyde for at kursdagene faktisk varer til kl. 17.30 og 17.00!

Alle tre kursdagene er organisert likt, mht tidspunkt for lunsj og avslutning.
Det vil bli kortere pauser med kaffe/te i løpet av dagen.

Den faglige strukturen er generelt teori og demonstrasjon første del av dagen og praktikum siste del av dagen. Praktikum blir i mindre grupper.

Dag 1
Kl. 09.30 – 10.00 Kaffe og registrering
kl. 10.00 - 12.30: Forelesning og demonstrasjon
Kl 12.30 – 13.30: Lunsj
Kl 13.30 – 18.00: Tema fortsetter Praktiske øvelser


Dag 2 –
Kl. 08.30 – 12.30: Forelesning og demonstrasjon
Kl 12.30 – 13.30: Lunsj
Kl 13.30 – 17.00: Tema fortsetter Praktiske øvelser

Dag 3 –
Kl. 08.30 – 12.30: Forelesning og demonstrasjon
Kl 12.30 – 13.30: Lunsj
Kl 13.30 – 17.00: Tema fortsetter Praktiske øvelser