Jeg er avtalespesialist og har driftstilskudd.

Dette innebærer en egenandel på kr. 345,- pr. time.

Egenandelen føres på egenandelkortet og inngår i beregningen for frikort.

Pasienter under 18 år betaler ikke egenandel !

Barn og unge prioriteres i køen.


Ventetid i øyeblikket:
2 - 3 mnd