Verktøy for undervisning og veiledning i EMDR kommer på denne siden


This page will contain EMDR education- and supervision tools